Ecwid Visma.net ERP

Leverancier

APIcenter maakt het gemakkelijk om koppelingen zelf op te zetten.

Geschikt voor

Visma.net

Categorieën

Omschrijving

Bestellingen, klanten, producten en voorraad synchroniseren tussen Visma.net ERP en Ecwid. Gemakkelijk zelf op te zetten.

De belangrijkste voordelen

Zet gemakkelijk de koppeling op tussen Visma.net ERP en Ecwid door een gratis account aan te maken op APIcenter. Dit is een gebruiksvriendelijk dashboard waar de status van de koppeling inzichtelijk is.

Na het ingeven van de API-gegevens van beide systemen (handleidingen beschikbaar in APIcenter) kan de koppeling worden geconfigureerd.

Hierbij kan worden gesynchroniseerd:

Producten
Producten worden ingeschoten vanuit Visma.net ERP naar Ecwid. Hierbij wordt gesynchroniseerd:

 • Naam
 • Omschrijving
 • Prijs
 • Voorraad
 • Categorieën
 • Afbeeldingen

Dit is de basisset aan attributen die overgezet worden. In de geavanceerde instellingen binnen APIcenter kan deze mapping worden aangepast of naar wens worden uitgebreid.

Tevens kan een filter worden aangemaakt waarin wordt aangegeven of het product al dan niet naar WooComerce geschoten dient te worden. De koppeling ondersteunt het werken met configureerbare artikelen zoals t-shirts. Hiervoor dienen deze ‘hoofdproducten’ op een specifieke manier in Visma.net ERP te worden aangemaakt en gekoppeld te worden aan de onderliggende producten. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij APIcenter.

Voorraad
Wanneer de voorraad bij een artikel in Visma.net ERP wordt aangepast, dan wordt deze voorraad ook in Ecwid aangepast. Ontvangt u nieuwe voorraad of verlaagt u de voorraad van een artikel in Visma.net? Dan wordt dit ook aangepast in Ecwid zodat de voorraad altijd up to date is.

Synchroniseert u ook orders? Dan wordt ook de voorraad in Visma.net ERP aangepast bij een bestelling in Ecwid.

Orders
De bestellingen uit Ecwid worden automatisch naar Visma.net ERP verzonden. Hierbij kan worden aangegeven wanneer de bestelling verzonden dient te worden, bijvoorbeeld dat alleen de betaalde orders naar Visma.net ERP worden verzonden.

Hierbij kan onder andere ingesteld worden:

 • Bij welke status de bestelling verzonden dient te worden, bijvoorbeeld dat alleen de betaalde orders naar Visma.net ERP worden verzonden
 • Branche-ID waarop de order ingeschoten dient te worden
 • Warehouse-ID, wanneer van toepassing
 • Type order. Hierdoor wordt naar Visma.net ERP het type order meegestuurd, bijvoorbeeld SO voor Send Order of WS voor Webshop order. Dit bepaalt de verdere afhankelijk in Visma.net ERP
 • Orders vanaf een bepaalde datum uit het verleden kunnen worden ingeschoten

In deze orderflow kan worden gekozen voor het inschieten als een Order, hiervoor dient het product in Visma.net ERP te bestaan.

Tevens kan worden gekozen om in plaats van een order, een factuur in te schieten.
Hierbij wordt een factuur aangemaakt in Visma.net ERP, met status Open. De producten dienen in Visma.net ERP te bestaan. Er kan ook worden gekozen om de factuur als definitief in te schieten.

Tevens kan worden gekozen om in plaats van een order, een financiële transactie in te schieten.
Hierbij kan in APIcenter het grootboekrekeningschema worden ingegeven. In deze optie wordt geen order of factuur aangemaakt maar wordt alleen de financiële boekhouding bijgewerkt. Bij deze optie is het niet nodig dat de producten bestaan in Visma.net.

Klanten
Bij het inschieten van een order vanuit Ecwid naar Visma.net wordt de klant aangemaakt. Standaard wordt gecheckt of het e-mailadres van de klant bekend is. Zo ja, dan wordt de order op die klant ingeschoten. Zo nee, dan wordt de klant aangemaakt. Desgewenst is er te werken met een verzameldebiteur waar alle orders op worden ingeschoten.

Mogelijkheden APIcenter
Naast het instellen van de bovenstaande flows kan in APIcenter nog meer zoals:

 • Datamapping op de flows. Hierbij zijn binnen alle flows de velden zelf te mappen.
 • Het werken met meerdere webshops of meerdere externe systemen wordt ondersteund. Hier is een configureerbaar filter voor ingebouwd.
 • Alle activiteiten op de koppeling worden weergegeven zodat inzichtelijk is wat er door de koppeling heen loopt.
 • Tevens is een mail te ontvangen wanneer er een foutmelding is. Bijvoorbeeld wanneer een order vanuit de webshop niet goed wordt ingeschoten naar Visma.net ERP. Dan kan hier actief op worden gereageerd.

Extra koppelingen nodig?
Heb je naast deze koppeling ook een koppeling nodig met een andere webshop, marketplace of CRM-pakket?
Koppel deze dan ook via APIcenter. Staat de koppeling die jij nodig hebt hier niet tussen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen.

Prijs van de koppeling
Aan deze koppeling zijn geen eenmalige kosten verbonden wanneer deze zelf wordt opgezet in APIcenter.

De maandelijkse tarieven bedragen:

 • Product flow: € 39,-
 • Order flow: € 19,-
 • Stock flow: € 19,-

De koppelingen zijn maandelijks te upgraden of te stoppen. Geen langlopende contracten.

Tevens is het mogelijk om de koppeling door de consultants van APIcenter te laten inrichten. Zij kunnen de standaardkoppeling inrichten maar ook meedenken over de inrichting van beide systemen. Neem hiervoor contact met ons op voor meer informatie.

Daarnaast werkt APIcenter met Visma.net ERP-partners samen. Vraag bij je Visma.net ERP-partner naar de mogelijkheden.

De leverancier is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. Neem voor vragen contact op met de leverancier.